AKTUALNOŚCI

Obóz Zimowy Capoeira RAIZ - Murzasichle 2-9 lutego 2019

Zapraszamy na zimowy obóz grupy International Capoeira Raiz. Jak w poprzednich latach, odbędzie się on w malowniczej tatrzańskiej miejscowości Murzasichle, (...)

GALERIA

ZOBACZ >POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI” z siedzibą we Wrocławiu przy. ul. T. Rejtana 1/8, 50-015 Wrocław.
2. Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO).
3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji usług, realizacji projektów oraz zadań realizowanych przez stowarzyszenie na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, w tym w szczególności w celu realizacji zadań, a także rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/projektu/zadania lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, a także świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI” oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, realizacji projektu, realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”.
9. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail stowarzyszenie.aktywni@wp.pl / icr.polska@gmail.com lub wysyłając pismo na adres: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, ul. Płk. Stanisława Dąbka 25, 52-208 Wrocław.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych którym jest:
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”POLITYKA PRYWATNOŚCI§1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – właściciel strony www.capoeiraraiz.pl
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, ul. T. Rejtana 1/8, 50-015 Wrocław, e-mail: stowarzyszenie.aktywni@wp.pl / icr.polska@gmail.com
2. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający z zasobów strony www.stowarzyszenieaktywni.pl
3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§2. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”I z siedzibą we Wrocławiu przy. ul. T. Rejtana 1/8, 50-015 Wrocław.
2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy realizacji projektu, zadania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec ich przetwarzania, przez okres obowiązywania umowy, realizacji projektu, zadania lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji umowy/zadania/projektu ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI” oraz podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. W przypadku gdy skorzystacie Państwo z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Państwu informację o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. 8. Administrator Danych Osobowych zastrzega możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Państwa żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy/zadania przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”
11. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępny na niej formularze kontaktowy.
12. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator.
13. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, gwarantuje, że przekazane dane poprzez kontakt e-mail, formularz kontaktowy, formularze zgłoszeniowe w celach realizacji zadań stowarzyszenia, dane te będą chronione w należyty sposób, a Administrator dołoży starań, by nie trafiły one w ręce osób niepowołanych. Nie będą one również nikomu przekazywane, odsprzedawane ani wykorzystywane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
14. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi.
15. Administrator gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
16. Podawanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne.
17. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
18. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail stowarzyszenie.aktywni@wp.pl / icr.polska@gmail.com lub wysyłając pismo na adres: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI”, ul. Płk. Stanisława Dąbka 25, 52-208 Wrocław

*polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
*aktualizacja niniejszego dokumentu przypada na dzień 25.05.2018 r.